حمید علیمی

مراسم کامل شهادت امام جواد (ع) با مداحی حمیدرضا علیمی

 

 

مکان برگزاری : قم ۹۳ هیئت جواد الائمه (ع)

میباره آسمون چه غم (حمید علیمی)(زمینه)  
من به قبله رو کنم (حمید علیمی)(تک)  


 

سلام میدم سمت حرم (حمید علیمی)(شور) 
دانلود تصویری

 
سلام من به نور عین زهرا (حمید علیمی)(واحد)

 
یکی نبود بگه چرا (حمید علیمی)(شور)  
اسمت هم از رو لبم نمی افته (حمید علیمی)(شور)
بقیه تصویری ها به زودی