روضه شب دوم محرم(حمید علیمی)

صاحب روضه را صدا کنید بیاد(حمید علیمی)       تک

صدای پای ستاره های فاطمه میرسه(حمید علیمی)     تک

نام تو بر لبم عشق تو مذهبم(حمید علیمی)     شور

کاروان بهشتیان آمد(حمید علیمی)    سنگین

گرفتار ور زارم ذلیلم حسین(حمید علیمی)      سنیگن

یه قافله از راه دور(حمید علیمی)        شور

تو دلم غوغا شد چشم من دریا شد(حمید علیمی)   شور

حالا نمبشه برگردی حالا که دلم آشوبه(حمید علیمی)    شور

منبع:تشنه لب