لینک ها اصلاح شد صاحب روضه رو صدا کنید بیا (زمینه زیبا)

تا سرت روی نیزه هاست حسین قد مادر (شور جدید)

  السلام علی الزینب السلام علی الزینب (سنگین)

 خیلی ممنونم آقا به من اذن حرم (واحد) - علیپور


سلام آقای غریبم سلام آقای غریبم (شور زیبا)


ای که مرا خوانده ای راه نشنم بده (شور زیبا)

  مالامال دردم بازم هواتو کردم (شور جدید)

منبع,: پایگاه دل سوخنگان