السلام علیک یا اسدالله(حمید علیمی)     مدح

یاعلی گدای پسرتم یاعلی غلام دخترتم(حمید علیمی)    سرود

علوی زاده ام و شعارم اینه(حمید علیمی)    سرود

لعن الله علی آل سعود(حمید علیمی)

آفریده شدم برای علی(حمید علیمی)    مدح،سرود