روضه اول محرم (حمید علیمی)

تو شهر غربت خدایا شده ام زار و تنها(حمید علیمی)      تک

کاش میشد خبرم نزد تو آقا برسد(حمید علیمی)        سنگین

الم میزنم به دل رنگ مشکی غم میزنم(حمید علیمی)      سنگین

بیرق ماتم رو دوشه آسمونا مشکی پوشه(حمید علیمی)       شور

من کجا سیاهی پرچمای تو(حمید علیمی)      شور

حالا نمیشه برگردی حالا که میدونم دیره(حمید علیمی)       شور

حرمتو بردار برو مدینه جون رقیه جون سکینه(حمید علیمی)     شور-روضه

 

کعبه یک زمزم اگر در همه عالم دارد(سید اکبر میری)         سنگین

منبع:تشنه لب