حمید علیمی

فاطمیه ۹۳ (یزد) مراسم کامل فاطمیه با مداحی حمیدرضا علیمی       مکان برگزاری : یزد

دلم از روضه های فاطمیه گرفته(تک)

حالا که نیستی بیقرارم نگاه بکن(تک)

اسمت که میاد تو دلم یکسره آشوبه(شور)

عباسی و حین غضب خشم داوری(سنگین)

بنبی عربی و رسول مدنی(تک)